Foto: Ingunn Daae Berby, bearbeidet av Tom Brodin
 
«Jeg har vel aldri tenkt over hvor strabasiøst det kan være for mennesker å komme seg til Norge.
Dermed leste jeg historien til Mustafa med stor interesse.
Men jeg gjorde ei tabbe: Jeg begynte å lese e-boka ved sekstida på kvelden ...
Boka viste seg å være så interessant at jeg ikke klarte å legge den fra meg før siste side var lest!
Boka er velskrevet, og det er så fint å se hvordan afghansk og norsk tankegang flettes sammen.»
Runa Jelstad Ugstad, Klokkarstua

Dette var den aller første bokanmeldelsen på boka vår. Vi vil veldig gjerne ha flere, både korte og lange. Send til tom@brodin.no.

Kjøp boka.

Facebook: Mustafas lange reise.

Tilbake.