Foto: Ingunn Daae Berby, bearbeidet av Tom Brodin
  Hvem passer boka for?

* Alle som interesserer seg for hvordan barn lever.

* Beslutningstagere i flyktningespørsmål, blant andre kommunepolitikere.

* Alle som arbeider med flyktninger, ikke minst med enslige mindreårige.

* Lærere.

* Ungdomsskoleelever.

* Trolig også videregåendeelever.

* 7-klassinger, fordi Mustafa måtte ta store avgjørelser nettopp som 12-13-åring.

* Du som har evner, men er møkklei alt som heter skole.

* Du innvandrerungdom, som med litt lesehjelp kan finne inspirasjon til å lykkes, slik Mustafa gjorde.

Her vil det etter hvert komme bokanmeldelser.

Facebook: Mustafas lange reise.

Hvis du har spørsmål om boka, kan du gjerne skrive til tom@brodin.no.

Tilbake.