Kirkegården i Pignans.
Gravplassen forteller mange historier, blant annet om de to verdenskrigene og kolonikrigen i Algerie. Den forteller også om den muslimske innvandringen, siden katolikker og muslimer ligger side om side.
Gravminnene er helt annerledes enn de små gravstøttene som finnes på norske kirkegårder, og det fins også ett som er laget av norsk larvikitt.
To slektninger som begge ble drept under den første verdenskrig.
 
Mange franskmenn mistet noen av sine kjære under Algerie-krigen.

Tilbake til bildene fra Pignans.

Tilbake til forsida